• Đào tạo nâng cao tay nghề thợ hàn.
  • Đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn.
  • Tư vấn, đánh giá, thiết lập quy trình hàn theo tiêu chuẩn quốc tế như: ASME, AWS, API, EN, DOT…
  • Tư vấn, giám sát chất lượng hàn.
  • Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn.