• Đào tạo nâng cao tay nghề thợ hàn.
  • Đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn.
  • Tư vấn, đánh giá, thiết lập quy trình hàn theo tiêu chuẩn quốc tế như: ASME, AWS, API, EN, DOT…
  • Tư vấn, giám sát chất lượng hàn.
  • Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn.

Phateco cam kết thực hiện chương trình đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn theo tiêu chuẩn ISO 17024:2012:

- Đảm bảo tính khách quan

- Công bằng

- Không xung đột lợi ích tiềm ẩn

Nguyên tắc nghề nghiệp         

 

Dưới đây là những thông tin chi tiết liên quan đến Chương trình đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn:

 

Quy trình chứng nhận

 

 

Phiếu đăng ký đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn

       

Phateco chứng nhận thợ hàn theo các tiêu chuẩn: 

        ASME 

        AWS D1.1, D1.2, D1.5, D1.6, D1.9

        EN 287 (EN9606)

        ...

Và các tiêu chuẩn do khách hàng yêu cầu