DỊCH VỤ

  • Đào tạo nâng cao tay nghề thợ hàn.
  • Đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn.
  • Tư vấn, đánh giá, thiết lập quy trình hàn theo tiêu chuẩn quốc tế như: ASME, AWS, API, EN, DOT…
  • Tư vấn, giám sát chất lượng hàn.
  • Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn.

Phateco cam kết thực hiện chương trình đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn theo tiêu chuẩn ISO 17024:2012:

- Đảm bảo tính khách quan

- Công bằng

- Không xung đột lợi ích tiềm ẩn

  • Nguyên tắc nghề nghiệp

         

Dưới đây là những thông tin chi tiết liên quan đến Chương trình đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn:

  • Quy trình chứng nhận

         

 

  • Phiếu đăng ký đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn

       

 

  • Phateco chứng nhận thợ hàn theo các tiêu chuẩn: 

        ASME 

        AWS D1.1, D1.2, D1.5, D1.6, D1.9

        EN 287 (EN9606)

        ....

        Và các Tiêu chuẩn do khách hàng yêu cầu