• Cung cấp máy móc thiết bị ngành hàn.
  • Cung cấp thiết bị NDT.
  • Cung cấp thiết bị đo lường.
  • Cung cấp chi tiết máy, linh kiện máy móc.
  • Cung cấp vật tư và dụng cụ khác.