• Dịch vụ làm sạch bề mặt: sử dụng phương pháp phun bắn hạt phi kim, phun nước áp lực cao, phun cát khô và ướt…
  • Sơn bảo vệ.