I.        Các phương pháp kiểm tra cơ bản (Conventional NDT)

1.       Kiểm tra trực quan (VT)

2.       Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ bằng tia X, tia gamma  (RT)

3.       Kiểm tra siêu âm (UT)

4.       Kiểm tra thẩm thấu (PT)

5.       Kiểm tra hạt từ (MT)

6.       Đo độ dày bằng siêu âm (UTM)

7.       Đo độ cứng (HT)

8.       Kiểm tra rò rỉ (LT/ VCT)

9.       Nhận dạng hợp kim, xác định thành phần kim loại (PMI)

10.     Kiểm tra sai lỗi lớp sơn, lớp phủ (HoT).

11.     Kiểm tra nội soi (Borescope).

 

II.       Các phương pháp kiểm tra công nghệ cao (Advance NDT)

1.       Kiểm tra siêu âm màu ba chiều (PAUT)

2.       Kiểm tra siêu âm nhiễu xạ (TOFD)

3.       Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ có diện tích kiểm soát an toàn nhỏ   (SCAR)  

4.       Kiểm tra siêu âm dải rộng (LRUT)

5.       Kiểm tra dòng điện xoáy xung (PEC) – Khảo sát ăn mòn dưới lớp bảo ôn hoặc bê tông

6.       Kiểm tra từ rò   (MFL)  

7.       Kiểm tra dòng điện xoáy   (ECT)  

8.       Kiểm tra siêu âm đầu dò xoay (IRIS) – Khảo sát ống trao đổi nhiệt

9.       Kiểm tra từ trường xa   (RFT)  

10.     Kiểm tra phát xạ âm   (AET)

  11.     Kiểm tra tổ chức tế vi (Replica) – Kiểm tra kim tương