1.    Sửa chữa, thay thế, lắp đặt các cấu kiện, thiết bị trong lĩnh vực dầu khí, nhiệt điện, tàu thủy và các ngành công
        nghiệp khác.

 2.    Gia công cơ khí chính xác

  •  Gia công khuôn mẫu.
  •  Gia công mẫu thử: uốn, kéo, va đập, độ cứng, hóa học, macro..
  •  Gia công chi tiết cơ khí chính xác: mặt bích, đồ gá, chi tiết máy...
  •  Các sản phẩm khác theo yêu cầu của khách hàng.