I.        Thí nghiệm thép:

1.          Thử kéo.

2.          Thử uốn.

3.          Thử va đập.

4.          Thử Macro.

5.          Thử thành phần hóa học.

6.          Thử độ cứng.

 

II.        Thí nghiệm xây dựng:

1.           Thử nghiệm cơ lý xi măng.

2.           Thử cốt liệu bê tông và vữa.

3.           Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng.

4.           Kiểm tra thép xây dựng.

5.           Bê tông nhựa.

6.           Nhựa Bitum.

7.           Thử nghiệm tại hiện trường.

8.           Thử nghiệm vữa xây dựng.

9.           Thử nghiệm cơ lý gạch xây.

10.         Vật liệu nhựa nhũ tương.