Ngày 26/12/2014, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PHATECO đã tổ chức buổi họp tổng kết hoạt động năm 2014. Cuộc họp nhằm tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của các Phòng ban và toàn Công ty, báo cáo những khó khăn, tồn tại cũng như phương hướng giải quyết trong năm 2015, đồng thời đặt ra kế hoạch SXKD năm 2015.

 

 

Trong năm 2014, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực và cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2014. Sản lượng và Doanh thu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Với kết quả trên, Tổng Giám đốc đã chúc mừng và tuyên dương các Phòng ban trong năm 2014 đều đã hoàn thành vượt mức kế hoạch.

 

Tuy nhiên, trước tình hình giá dầu giảm mạnh vào cuối năm 2014, dự báo năm 2015 sẽ là một năm vô cùng khó khăn của nền kinh tế. Điều này càng đòi hỏi Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty phải đồng lòng, quyết tâm, cố gắng trong mọi mặt, từ Marketing tìm kiếm hợp đồng đến tổ chức thực hiện và quản lý… nhằm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015.

 

Trước những thách thức mới, TGĐ, một lần nữa, nhấn mạnh: cần phải duy trì và phát triển sự “Đoàn kết, Hợp tác”, phát huy tinh thần “Suy nghĩ, Hành động và Trách nhiệm” của từng cán bộ nhân viên trong Công ty. Đây chính là điều mấu chốt đã làm nên thành công của PHATECO ngày hôm nay.

 

Buổi họp đã kết thúc tốt đẹp trong tràng pháo tay rộn rã. Toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty nhất trí, đồng lòng và quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Tổng Giám đốc đã đề ra trong năm 2015.

                                                                            

VŨ THỊ THU HIỀN