Ngày 31/03/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PHATECO đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Phòng Hội thảo III, Tòa nhà Thương mại Sholega, Số 275 Lạch Tray, Hải Phòng.

 

 

Đến tham dự đại hội có 19/28 cổ đông (trong đó 01 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), nắm giữ 128.000 cổ phần, chiếm 85.37% số cổ phần đã phát hành.

 

Tại cuộc họp, các cổ đông đã nghe “Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 & kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015” do TGĐ Trịnh Văn Ngư trình bày và “Báo cáo kiểm soát năm 2014” của Ban kiểm soát.

 

Các cổ đông đã tham gia thảo luận các vấn đề chính trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, thể hiện sự trách nhiệm cao và chia sẻ những khó khăn thách thức của công ty.

 

Cuối cùng đại hội đã quyết nghị thông qua các nội dung chính như: tỷ lệ chia cổ tức năm 2014, kế hoạch doanh thu năm 2015, mục tiêu tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và một số kế hoạch quan trọng khác như:

+ Xây trụ sở văn phòng Công ty tại Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng

+ Xây dựng xưởng gia công cơ khí chính xác tại Sở dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng

Đại hội đã nhất trí giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT tổ chức và giám sát thực hiện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra

 

Cũng trong đại hội, ông Trịnh Văn Ngư – Chủ tịch/TGĐ Công ty đã có lời phát biểu, cảm ơn các Quý vị cổ đông cũng như toàn thể các cán bộ công nhân viên Công ty đã đồng lòng, gắn bó và nỗ lực hết mình vào sự thành công của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, ông cũng mong rằng, trước tình hình khó khăn của năm 2015, Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các cổ đông để đưa PHATECO vượt qua giai đoạn khó khăn, ngày càng phát triển, tạo thu nhập ổn định cho người lao động và mang lợi nhuận đến cho các cổ đông.

 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PHATECO đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của các cổ đông và kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

 

VŨ THỊ THU HIỀN