Thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật, định kỳ mỗi năm một lần Công ty PHATECO đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ nhân viên trong Công ty.
 
 
Như thường lệ, năm nay, từ ngày 16/4/2015, Công ty đã tổ chức cho hơn 100 cán bộ nhân viên toàn công ty khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng. Tại đây, các cán bộ nhân viên của PHATECO được khám tổng thể từ chiều cao, cân nặng, tai mũi họng, răng hàm miệng, da liễu cho đến thử nước tiểu, xác định công thức máu.
 
Tính đến ngày 10/05/2015, đã có 62 trong tổng số 117 cán bộ nhân viên đã thực hiện xong việc khám sức khỏe định kỳ năm 2015. 
 
ĐẶNG THỊ NINH