Ngày 14/07/2015, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PHATECO đã tổ chức buổi họp tổng kết 6 tháng đầu năm. Thành phần tham dự là Ban lãnh đạo Công ty từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên và các Trợ lý.

 

Tại buổi họp, các Phòng ban đã trình bày các báo cáo và kế hoạch 6 tháng cuối năm, các điểm tồn tại của Phòng ban/Bộ phận mình và phương án khắc phục trong thời gian tới.

 

Qua số liệu báo cáo của Phòng Kinh doanh, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đề ra trong 6 tháng đầu năm 2015, cụ thể sản lượng đạt 128% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm; doanh thu đạt 129% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm.

 

 

Tổng Giám đốc đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty trong thời gian qua, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

 

Tuy nhiên, vấn đề được chú trọng trong cuộc họp là công tác Marketing tìm kiếm hợp đồng cho 6 tháng cuối năm và năm 2016 sắp tới. Đó không chỉ là trách nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty mà còn là trách nhiệm của các cấp quản lý phải nỗ lực kết hợp với Phòng Kinh doanh tham gia vào công tác marketing duy trì, mở rộng khách hàng, tìm kiếm việc làm.

 

 

Cũng trong cuộc họp, Ban Lãnh đạo cũng đã đưa ra quyết định một số hạng mục đầu tư trong 6 tháng cuối năm như: xây dựng Phòng Thí nghiệm & Xưởng tại Sở Dầu, thay đổi địa điểm Văn phòng TP.HCM & Xưởng Văn phòng Vũng Tàu (có thể thuê nơi khác rộng hơn hoặc tìm mua đất phù hợp để xây dựng), đầu tư thiết bị xử lý nhiệt… chuẩn bị cho sự mở rộng và phát triển dịch vụ của Công ty trong thời gian tới.

 

Tổng Giám đốc yêu cầu các Phòng ban phải quyết tâm thực hiện các kế hoạch đã đề ra, phải có giải pháp cụ thể, có hành động quyết liệt để khắc phục triệt để các vấn đề còn tồn tại, cùng đưa PHATECO phát triển một cách bền vững.

 

VŨ THỊ THU HIỀN