Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác và Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty,

 

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PHATECO xin trân trọng thông báo, kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2015, Công ty chuyển địa chỉ văn phòng trụ sở chính từ:

- Địa chỉ cũ: Số 308 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, TP Hải Phòng

Số điện thoại cũ: (84) 031.6260254

 

đến:

- Địa chỉ mới: Số 5A/613 Đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Số điện thoại mới: (84) 031.3870870 và (84) 031.3870830

 

Riêng số fax (84) 031.3559448 không thay đổi. 

 

Các thông tin khác của Công ty không thay đổi

 

Vậy xin kính báo để các Quý khách hàng, Quý đối tác và Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty biết và liên hệ.