Từ tháng 11/2014, PHATECO bắt đầu triển khai công việc NDT hạng mục sửa chữa thay thế ống Lò hơi số 1 - Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn tại Thanh Hóa. Nội dung công việc bao gồm: UT đo chiều dầy ống, kiểm tra VT trong quá trình fit up và sau hàn, kiểm tra PT, RT các mối hàn cho các ống phải thay thế.

 

 

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc công việc sửa chữa lò hơi số 1, nhà thầu JEL sẽ tiến hành sửa chữa lò hơi số 2.