Công ty PHATECO đang có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân sự marketing. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/03/2017.   1. Chức danh:           Nhân viên marketing                    2. Số lượng :...