• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Kiểm tra thiết bị nâng

  Ngày đăng: 26/05/2021

  “Kiểm tra thiết bị nâng” bao gồm công tác kiểm tra trực quan chi tiết và kiểm tra chức năng vận hành của thiết bị. Trong đó, từng hạng mục riêng biệt của thiết bị nâng được kiểm tra để đảm bảo tính nguyên vẹn và hoạt động an toàn trong quá trình nâng hạ. Việc kiểm tra thiết bị nâng được thực hiện định kỳ căn cứ vào các tiêu chuẩn và các thông số, hướng dẫn sử dụng của thiết bị. Thông thường việc kiểm tra theo chỉ dẫn là 6 tháng.

  Các loại thiết bị nâng cố định và các phụ kiện bao gồm:

  1. 1. Tai cẩu, dầm trục, cơ cấu quay.
  2. 2. Bộ tời, tời phụ và những cơ cấu tương tự.
  3. 3. Rọ chứa, container, thùng chứa, giá đỡ chai khí, và khung nâng hạ.
  4. 4. Tất cả các loại pa-lăng (pa-lăng cáp, pa-lăng xích, pa-lăng dây cáp vải , vv.)
  5. 5. Tất cả các máy móc (cụm xích, cần trục, máy rút ống, vv.)
  6. 6. Cần cẩu
  7. 7. Xe nâng
  8. 8. Thiết bị nâng hạ ống, và các hạng mục thay thế.
  9. 9. Tời neo và các tổ hợp kéo phụ trợ
  10. 10. Dầm công-xon cố định và dầm treo
  11. 11. Hệ thống treo thả xuồng/bè cứu sinh