• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  PHATECO obtained ISO 17024 certification for welder training and certification services

  Date Submitted 24/04/2019

  Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng, khẳng định uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường trong và ngoài nước, PHATECO đã cam kết và nỗ lực không ngừng trong việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

   

  Và để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ đánh giá tay nghề thợ hàn và cấp chứng chỉ thợ hàn, Công ty PHATECO đã đăng ký với Văn phòng Công nhận Chất lượng đánh giá chứng nhận sự phù hợp Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN ISO/IEC 17024:2012 đối với bộ phận Phòng Công nghệ hàn.

   

   

  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17024:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC176 “Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Mục đích của tiêu chuẩn này là đạt được và thúc đẩy chuẩn mực được chấp nhận toàn cầu đối với tổ chức thực hiện việc chứng nhận năng lực cá nhân.

   

  Trong hai ngày 18 và 19/04/2017, Văn phòng Công Nhận Chất Lượng (BoA) do ông Giang Minh Đức làm trưởng đoàn đã tiến hành đánh giá việc áp dụng và duy trì hệ thống chứng nhận nhân sự theo tiêu chuẩn ISO 17024:2012 của PHATECO.

   

  Mặc dù đây là đánh giá lần đầu đối với tiêu chuẩn ISO 17024 nhưng với sự cố gắng và nhiệt tình của Ban ISO Công ty kết hợp với Phòng Công nghệ hàn đã nghiên cứu, lập hồ sơ thực hiện dự án phù hợp với quy trình ISO mới được ban hành nên buổi đánh giá diễn ra đúng trình tự, kế hoạch và đạt kết quả tốt đẹp.

   

  Văn phòng Công nhận Chất Lượng đã đánh giá cao việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 17024:2012 của PHATECO và thông báo sẽ cấp chứng nhận cho PHATECO trong thời gian tới.

   

  VŨ THỊ THANH BÌNH