• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Company News

  PHATECO holds its Annual General Meeting 2021

  April 06th 2021, PHATECO holds its Annual General Meeting

  PHATECO holds its Annual General Meeting 2020

  May 05th 2020, PHATECO holds its Annual General Meeting

  PHATECO obtained ISO 17024 certification for welder training and certification services

  Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng, khẳng định uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường trong và ngoài nước, PHATECO đã cam kết và nỗ...

  PHATECO participated in the workshop “Testing, Testing and Monitoring of construction works”

  Ngày 14/04/2017, tại Hải Phòng, Công ty PHATECO đã tham dự hội thảo “Thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng” do  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình phối hợp với...

  PHATECO holds its 10th Annual General Meeting

  Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, với sự đoàn kết và tin tưởng của các cổ đông, sự định hướng, chỉ đạo sáng suốt của HĐQT cùng sự đồng cam cộng khổ, nỗ lực hết mình của toàn thể...