• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Đào tạo, chứng nhận NDT và kiểm định công nghiệp

  Ngày đăng: 08/01/2021

  • Đào tạo và chứng nhận nhân sự NDT ISO 9712, SNT-TC-1A
  • Đào tạo nhân viên kiểm soát chất lượng, giám sát và kiểm định viên, như: API, AWS, IIW…
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn NDT phục vụ lấy chứng nhận ASME Stamp
  • Cung cấp nhân lực NDT
  • Đào tạo và chuyển giao công nghệ NDT chuyên dụng