• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Dịch vụ khảo sát và kiểm tra

  • Khảo sát, kiểm tra và chứng nhận thiết bị nâng hạ
  • Khảo sát, kiểm tra và đánh giá vật rơi
  • Kiểm tra và đánh giá “Fitness for service” cho các bình bồn, đường ống áp lực, bể chứa…. theo tiêu chuẩn API, ASME…
  • Làm sạch, kiểm tra và thử áp cho bình bồn và thiết bị áp lực
  • Khảo sát và kiểm tra cấu trúc tuabin gió: móng, tháp, vỏ bọc, trung tâm và cánh quạt
  • Kiểm tra, hiệu chuẩn, chứng nhận thiết bị áp lực và van