• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Dự án Dầu khí

  Một số dự án Kiểm tra thiết bị nâng đã thực hiện

  1. Khách hàng: MODEC Management Services Pte. Ltd  Dự án: – Cung cấp dịch vụ Kiểm tra hàng năm các thiết bị nâng trên tàu FSO Rang Dong MV17 – Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị nâng hạ hàng năm trên...

  Giàn Mộc Tinh 1

  Khách hàng: CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG Phạm vi công việc: 1. Khảo sát kết cấu hàng năm 2. Cung cấp dịch vụ chống ăn mòn

  FPU DH01, DH02

  Khách hàng: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ TRONG NƯỚC (PVEP POC) Phạm vi công việc: 1. Cung cấp dịch vụ sửa chữa phao neo bến cấp dầu 2. Cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng QA/QC...

  FSO Rong doi MV12, FSO Rang Dong MV17, FPSO Song Doc Pride MV19

  Khách hàng: MODEC MANAGEMENT SERVICES PTE LTD Phạm vi công việc: 1. Khảo sát đo độ dày và kiểm tra không phá hủy các kết cấu theo định kỳ 2, 3, 4  theo đăng kiểm ABS, DNV cho FPSO, FSO sử dụng phương pháp leo dây (Rope...

  Ruby II, TB-VN, PTSC Lam Sơn, PTSC Biển Đông 01

  Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHAI THÁC DẦU KHÍ PTSC Phạm vi công việc: 1. Khảo sát đo độ dày tôn và kiểm tra không phá hủy các kết cấu heo định kỳ 2, 3,4 theo Đăng kiểm ABS, DNV cho FPSO, FSO sử...

  Tàu FPSO Lewek Emas

  Khách hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ – CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ Phạm vi công việc: 1. Đo độ dày tôn bằng phương pháp leo dây 2. Kiểm tra các thiết bị nâng hạ 3. Sửa...

  FPSO Armada TGT 1

  Khách hàng: LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO Phạm vi công việc: 1. Đo chiều dày các kết cấu theo định kỳ 4 của Đăng kiểm ABS cho tàu FPSO sử dụng phương pháp leo dây (Rope access). 2. Khảo sát kiểm tra hàng...

  Mỏ Sư tử đen, Sư tử vàng, Sư tử nâu, Sư tử trắng, FPSO TBVN

  Khách hàng: CÔNG TY LIÊN DOANH ĐIỀU HÀNH CHUNG CỬU LONG ( CUU LONG JOC). Phạm vi công việc:  1. NDT cơ bản. 2. NDT công nghệ cao. 3. Đo chiều dày đường ống, kết cấu, bình bồn. 4. Kiểm tra ăn mòn dưới lớp...

  Giàn RubyA, RubyB, Diamond, Pearl, Topaz/ Block 01& 02

  Khách hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CP KHOAN & DỊCH VỤ DẦU KHÍ – XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KHOAN DẦU KHÍ (PVD INVEST). Phạm vi công việc: Khảo sát kiểm tra hàng năm kết cấu thân giàn, bình bồn...

  Giàn Thái Bình – A (TBDP-A)/ Block 102 & 106

  Khách hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CP KHOAN & DỊCH VỤ DẦU KHÍ – XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KHOAN DẦU KHÍ (PVD INVEST). Phạm vi công việc:  Khảo sát kiểm tra hàng năm kết cấu thượng tầng, thân...