• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Thương mại và giải pháp kĩ thuật

  • Cung cấp vật tư, thiết bị và phụ tùng thay thế cho các Nhà máy công nghiệp
  • Cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ cho công tác nâng cao hiệu suất, giảm tiêu hao năng lượng
  • Tư vấn và đề xuất giải pháp tối ưu hóa hoạt động và giám sát liên tục cho các thiết bị trong nhà máy nhiệt điện, công nghiệp