• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Lĩnh vực kinh doanh

  Kiểm tra không phá hủy

  I. Các phương pháp kiểm tra cơ bản (Conventional NDT) 1. Kiểm tra trực quan (Visual Testing – VT) 2. Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (Radiographic Testing – RT) 3. Kiểm tra siêu âm (Ultrasonic Testing – UT) 4. Kiểm...

  Khảo sát và đo độ dày tôn tàu

   Đo độ dày tôn tàu theo quy phạm đăng kiểm trong nước và quốc tế như DNV-GL, ABS,  Lloyd’s, BV,  NK, KR  VR, …     Khảo sát và đo độ dày theo chương trình đánh giá CAP, CAS     Tư vấn, lập sơ đồ...

  Dịch vụ tiếp cận

  Phương pháp leo dây: nhằm tiếp cận để thực hiện các công tác khảo sát, đo độ dày, kiểm tra không phá hủy, chống ăn mòn, sửa chữa, bảo dưỡng… tại những vị trí không lắp đặt được giàn...

  Chống ăn mòn

  Bắn cát khô Bắn cát ướt Bắn nước áp lực cao

  Cơ khí

  Sửa chữa, thay thế và lắp đặt các cấu kiện, thiết bị trong lĩnh vực Hàng hải, Dầu khí, Năng lượng, Hóa chất và các ngành công nghiệp khác. Bảo dưỡng các nhà máy: Nhiệt điện, Lọc dầu, Đạm,...

  Tư vấn quản lý giám sát

  Tư vấn quản lý dự án Tư vấn giám sát xây lắp các công trình Tư vấn giám sát trong quá trình chế tạo, sửa chữa, lắp đặt… thiết bị Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho nhà...

  Công nghệ hàn

  Đào tạo nâng cao tay nghề thợ hàn. Đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn. Tư vấn, đánh giá, thiết lập quy trình hàn theo tiêu chuẩn quốc tế như: ASME, AWS, API, EN, DOT… Tư vấn, giám sát chất lượng hàn....

  Thương mại

  SẢN PHẨM DỊCH VỤ Cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế. Cung cấp hàng hóa phục vụ cho quá trình chạy thử, sản xuất. Cung cấp thiết bị điện, tự động hóa, biến tần và thiết bị phân tích khí (ABB/...

  Thí nghiệm

  Các Quyết định công nhận và chứng chỉ:  –    VILAS 404 – ISO/IEC 17025 –    LAS-XD 269 –    VR-LAB. 40   Phòng thí nghiệm thực hiện các phép thử được công nhận theo tiêu chuẩn Quốc...