• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Kiểm tra không phá hủy

  I.   Các phương pháp kiểm tra cơ bản

  1.  Kiểm tra trực quan (VT)

  2.  Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT)

  3.  Kiểm tra siêu âm (UT)

  4.  Kiểm tra thẩm thấu (PT)

  5.  Kiểm tra hạt từ (MT)

  6.  Đo độ dày bằng siêu âm (UTM)

  7.  Đo độ cứng (HT)

  8.  Kiểm tra rò rỉ (LT) / Kiểm tra chân không (VCT)

  9.  Nhận dạng hợp kim, xác định thành phần kim loại (PMI)

  10. Kiểm tra nội soi (Borescope)

  11. Kiểm tra sai lỗi lớp sơn, lớp phủ (Holiday Testing)

  12. Kiểm tra nồng độ sắt (Ferrite Testing)

  II.  Các phương pháp kiểm tra công nghệ cao 

  1.  Kiểm tra siêu âm 3 chiều (PAUT)

  2.  Kiểm tra siêu âm tự động (AUT)

  3.  Kiểm tra siêu âm 2 chiều (TOFD)

  4.  Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ vùng kiểm soát an toàn nhỏ (SCAR)

  5.  Kiểm tra siêu âm dải rộng (LRUT)

  6.  Kiểm tra dòng điện xoáy xung (PEC)

  7.  Kiểm tra dòng điện xoáy (ECT)

  8.  Kiểm tra dòng điện xoáy dãy cảm biến (ECA)

  9.  Kiểm tra ảnh nhiệt hồng ngoại (IR)

  10. Kiểm tra dòng điện xoáy từ trường gần (NFT)

  11. Kiểm tra dòng điện xoáy từ trường gần dãy cảm biến (NFA)

  12. Kiểm tra từ trường xa (RFT)

  13. Kiểm tra phát xạ âm (Acoustic Emission Testing – AET)

  14. Kiểm tra siêu âm đầu dò quay (IRIS)

  15. Kiểm tra từ trường rò (MFL)

  16. Kiểm tra tổ chức tế vi vật liệu (Replica)

  17. Kiểm tra rò rỉ bằng khí Helium

  12. Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số (DR)

  Và các phương pháp NDT công nghệ cao khác…