• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Kiểm tra không phá hủy

  I. Các phương pháp kiểm tra cơ bản (Conventional NDT)

  1. Kiểm tra trực quan (Visual Testing – VT)

  2. Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (Radiographic Testing – RT)

  3. Kiểm tra siêu âm (Ultrasonic Testing – UT)

  4. Kiểm tra thẩm thấu (Liquid Penetrant Testing – PT)

  5. Kiểm tra hạt từ (Magnetic Particle Testing – MT)

  6. Đo độ dày bằng siêu âm (Ultrasonic Thickness Measurement – UTM)

  7. Đo độ cứng (Hardness Testing)

  8. Kiểm tra rò rỉ (Leak Testing) / Kiểm tra chân không (Vacuum Box Testing – VBT or VCT)

  9. Nhận dạng hợp kim, xác định thành phần kim loại (PMI)

  10. Kiểm tra sai lỗi lớp sơn, lớp phủ (Holiday Testing)

  11. Kiểm tra nội soi (Borescope)

  12. Kiểm tra nồng độ sắt (Ferrite Testing)

  II. Các phương pháp kiểm tra công nghệ cao (Advance NDT)

  1. Kiểm tra siêu âm 3 chiều (Phased Array Ultrasonic Testing – PAUT)

  2. Kiểm tra siêu âm 2 chiều (Time of Flight Diffraction – TOFD)

  3. Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ vung kiểm soát an toàn nhỏ (Small Control Area Radiography – SCAR)

  4. Kiểm tra siêu âm dải rộng/ Kiểm tra siêu âm sóng dẫn (Long Range Ultrasonic Testing – LRUT/ Guided Wave Testing – GWT)

  5. Kiểm tra dòng điện xoáy xung (Pulsed Eddy Current Testing – PEC) – Khảo sát ăn mòn dưới lớp bảo ôn hoặc bê tông

  6. Kiểm tra từ trường rò (Magnetic Flux Leakage Testing – MFL) – Khảo sát ăn mòn đáy bể/bồn

  7. Kiểm tra dòng điện xoáy (Eddy Current Testing – ECT)

  8. Kiểm tra ống trao đổi nhiệt (ECT, RFT/NFT/MFL, IRIS)

  8.1 Kiểm tra dòng điện xoáy cho ống (ECT)

  8.2 Kiểm tra dòng điện xoáy dãy cảm biến (ECA)

  8.3 Kiểm tra dòng điện xoáy dãy cảm biển tiếp tuyến (TECA™)

  8.4 Kiểm tra dòng điện xoáy từ trường gần (NFT)

  8.5 Kiểm tra dòng điện xoáy từ trường gần dãy cảm biến (NFA)

  8.6 Kiểm tra từ trường xa (RFT)

  8.7 Kiểm tra siêu âm đầu dò quay (IRIS)

  8.8 Kiểm tra từ trường rò (MFL)

  9. Kiểm tra phát xạ âm (Acoustic Emission Testing – AET)

  10. Kiểm tra tổ chức tế vi vật liệu (Replica)

  11. Kiểm tra rò rỉ bằng khí Helium (Helium Mass Spectrometer Leak Testing)

  12. Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số (Digital Radiography – DR)

  13. Kiểm tra ảnh nhiệt hồng ngoại (Thermal Infrared Testing – IR)