• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Ban lãnh đạo

  1 Ông TRỊNH VĂN NGƯ Tổng Giám đốc Kỹ sư cơ khí và hàn Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)
  2 Ông TRẦN VĂN VƯỢNG Phó Tổng Giám đốc Kỹ sư cơ khí ACCP NDT Level III
  3 Ông ĐÀO QUANG TÙNG Phó Tổng Giám đốc Kỹ sư cơ khí và hàn Cử nhân quản trị kinh doanh
  4 Ông ĐỖ TUẤN ANH Phó Tổng Giám đốc Kỹ sư cơ khí Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)
  5 Ông NGUYỄN TRỌNG HƯỞNG Phó Tổng Giám đốc Kỹ sư thiết kế vỏ tàu thuỷ
  6 Bà ĐÀO THỊ THÚY NHUNG Kế toán trưởng Cử nhân Kế toán
  7 Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG Giám đốc Chất lượng Đào tạo Kỹ sư cơ khí ASNT NDT Level III; API 570, 510, 653, 936, 1169, 579
  8 Bà VŨ THỊ THU HIỀN Giám đốc Kinh doanh Kỹ sư cơ khí Cử nhân Kế toán
  9  Ông TRẦN ĐỨC DUY Giám đốc Kỹ thuật Công nghiệp Kỹ sư cơ khí