• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Công nghệ hàn

  • Đào tạo nâng cao tay nghề thợ hàn.
  • Đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn.
  • Tư vấn, đánh giá, thiết lập quy trình hàn theo tiêu chuẩn quốc tế như: ASME, AWS, API, EN, DOT…
  • Tư vấn, giám sát chất lượng hàn.
  • Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn.

  Phateco cam kết thực hiện chương trình đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn theo tiêu chuẩn ISO 17024:2012:

  – Đảm bảo tính khách quan

  – Công bằng

  – Không xung đột lợi ích tiềm ẩn

  Nguyên tắc nghề nghiệp

  Dưới đây là những thông tin chi tiết liên quan đến Chương trình đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn:

  (Click vào đường Link để có thông tin chi tiết)

  DANH MỤC TÀI LIỆU

  So tay quan ly đanh gia va chung nhan tho han theo ISO 17024

  QT cap, duy tri, tai chung nhan, mo rong, thu hep pham vi chung nhan tho han

  Phieu dang ky

  Quy trinh xu ly phan nan/yeu cau xem xet lai va do luong su hai long khach hang- PTC.QMS.P11

  Huong dan danh gia chung nhan tho han-PTC.WTD.I03

  Quy dinh ve bao mat thong tin-ho so-tai lieu PCNH-PTC.WTD.R02

  Quy dinh ve viec su dung logo và con dau của Cong ty-PTC.WTD.I04