• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Cung cấp nhân sự giám sát cho JGCS – Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

  Ngày đăng: 08/04/2019

  Sau thành công của dự án chế tạo lắp đặt bồn tại Đình Vũ, Công ty JGC đã đánh giá cao sự làm việc chuyên nghiệp của các giám sát viên do PHATECO cung cấp. Với sự tin tưởng đó, Công ty JGC đã tiếp tục yêu cầu PHATECO cung cấp nhân sự giám sát cho dự án Lọc dầu Nghi Sơn – phần chế tạo ống tại xưởng Hải Phòng (Hai Phong Shop).

   

  Ngày 9/10/2014 ông Đào Quang Tùng – Phó Tổng giám đốc PHATECO đã có buổi làm việc với ông Hasegawa – Trưởng Công trường Dự án Lọc dầu Nghi Sơn tại Hai Phong Shop.

   


  Tại buổi làm việc hai bên đã thảo luận và thống nhất kế hoạch cung cấp nhân sự cho dự án này. Hiện tại PHATECO đã cung cấp 01 nhân sự giám sát sơn bắt đầu thực hiện công việc từ ngày 31/10/2014, và sẽ tiếp tục cung cấp 01 nhân sự giám sát chế tạo ống bắt đầu thực hiện công việc từ ngày 15/11/2014.