• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Đánh giá giám sát định kỳ Phòng thí nghiệm VILAS

  Ngày đăng: 09/04/2019

  Theo chương trình đánh giá giám sát định kỳ hàng năm cho Phòng thí nghiệm, ngày 13/01/2015 Văn phòng Công nhận chất lượng đã thực hiện việc đánh giá giám sát tại Phòng Thí nghiệm và Kiểm định Công nghiệp Xây dựng Phateco. Tham gia buổi đánh giá có ông Vũ Hoàng Anh – Chuyên gia đánh giá, Văn phòng công nhận chất lượng và ông Võ Sanh – Chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực Cơ, Chuyên gia độc lập. Đại diện Phateco tiếp đoàn đánh giá có ông Đào Quang Tùng – Phó TGĐ, bà Trần Thị Kim Thoa – Trưởng ban ISO và bà Vũ Thị Thanh Bình – Thư ký phòng CNH.

   

   

  Trong buổi làm việc, đoàn đánh giá đã thực hiện đánh giá những nội dung liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng, việc kiểm soát công tác thí nghiệm, kiểm soát hồ sơ, nhân sự, phương pháp, …..

   

  Buổi đánh giá đã diễn ra tốt đẹp với sự hợp tác của cả hai bên và đảm bảo Phateco thực hiện đúng theo các chuẩn mực đánh giá trong hệ thống Phòng Thí nghiệm Việt Nam.

   

  VŨ THỊ THANH BÌNH