• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

  Ngày đăng: 29/11/2023

  Ngày 20/11/2023, Công ty PHATECO đã tổ chức tặng hoa và quà cho các thầy giáo công tác trong lĩnh vực giảng dạy tại PHATECO