• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Một số dự án Kiểm tra thiết bị nâng đã thực hiện

  Ngày đăng: 31/05/2021

  1. Khách hàng: MODEC Management Services Pte. Ltd 

  Dự án:

  – Cung cấp dịch vụ Kiểm tra hàng năm các thiết bị nâng trên tàu FSO Rang Dong MV17

  – Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị nâng hạ hàng năm trên tàu FSO Rong Doi MV12

  – Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị nâng hạ hàng năm trên tàu FSO Rang Dong MV17

  2. Khách hàng: Văn Phòng điều hành nhà thầu công ty Petronas Carigali Overseas SDN. BHD

  Dự án:

  – Kiểm tra thử tải định kỳ cho các thiết bị nâng hạ cho giàn Thái Bình

  – Kiểm tra hàng năm kết cấu thượng tầng và đo độ dày đường ống; Kiểm tra và thử tại định kỳ cho các thiết bị nâng hạ cho giàn Thái Bình

  – Cung cấp dịch vụ kiểm tra và gia hạn chứng chỉ cho hệ thống thiết bị nâng của Giàn Thái Bình

  3. Khách hàng: Công ty TNHH – Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí Lô 01 & 02 (Điều hành dầu khí)

  Dự án: Cung cấp dịch vụ kiểm tra và cấp lại chứng chỉ cho hệ thống thiết bị nâng của Block 01 & 02

  4. Khách hàng: CN TCTY CP Khoan và DV khoan dầu khí – XN điều hành khoan

  Dự án: Cung cấp dịch vụ kiểm tra dòng điện xoáy (ECT) và kiểm tra từ tính (MT) cho các thiết bị nâng chính của giàn khoan và bơm xi măng theo tiêu chuẩn API thuộc nhóm IV cho PVDRILLING2