• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Tham dự khóa tập huấn nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động do Sở LĐTBXH Hải Phòng tổ chức

  Ngày đăng: 07/12/2019

  Thực hiện chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, Việc làm và An toàn lao động năm 2019, Cục An toàn Lao động phối hợp với Sở Lao động TP Hải Phòng tổ chức khóa “Tập huấn nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động cho người làm công tác tư vấn viên nguồn xây dựng hệ thống quản lý án toàn, vệ sinh lao động” từ ngày 19/09/2019 đến 21/09/2019.

  PHATECO đã cử Ms. Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thư ký phòng Chất lượng & Đào tạo tham gia khóa tập huấn. Trong khóa học, người làm công tác HSE được hướng dẫn triển khai hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong doanh nghiệp và được giới thiệu các tiêu chuẩn liên quan đến công tác ATVSLĐ mà các nước trên thế giới đang áp dụng.

  Qua khóa tập huấn này, bà Hạnh đã nắm bắt được cách xây dựng phương án và kế hoạch xây dựng hệ thống quản ký ATVSLĐ để có thể làm việc với nhà thầu tư vấn áp dụng cho PHATECO trong thời gian tới.

  ĐẶNG THỊ NINH