• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Thanh tra An toàn bức xạ tại PHATECO

  Ngày đăng: 10/04/2019

  Trong hai ngày 17 và 18 tháng 06 năm 2015, PHATECO đã tiếp đoàn Thanh tra của Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân đến thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ tại Trụ sở chính của Công ty. Đại diện Công ty tham gia tiếp đón và làm việc với Đoàn Thanh tra có ông Trần văn Vượng – Phó TGĐ phụ trách kỹ thuật và ông Trần Đức Duy – Phó Giám đốc KTCN, Cán bộ phụ trách ATBX.

   

   

  Trong hai ngày làm việc tại công ty, Đoàn Thanh tra đã kiểm tra việc thực hiện và đảm bảo công tác an toàn bức xạ của PHATECO thông qua hệ thống hồ sơ, tài liệu và kiểm tra trực tiếp tại hiện trường là công trường Sông Giá. Đến ngày 17/07/2015 Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân đã gửi bản kết luận chính thức của đợt thanh tra. Theo bản kết luận, về cơ bản Công ty PHATECO đã thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh, an toàn nguồn phóng xạ. Bên cạnh đó, Cục ATBXHN có đưa ra một số yêu cầu bổ sung, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa việc đảm bảo an toàn, an ninh nguồn phóng xạ. Trước đó, ngày 14/06/2015, Sở KHCN Thanh Hóa cũng đã tiến hành việc thanh tra an toàn bức xạ tại Công trường Dự án Nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn và Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh tiến hành việc thanh tra tại Công trường Hạ Long ngày 11/06/2015.

   

  ĐINH THỊ DIỆP