• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện tại thành phố Vũng Tàu

  Ngày đăng: 17/06/2022

  Ngày 09/05/2022 địa chỉ mới của Văn Phòng đại diện và xưởng tại thành phố Vũng Tàu như sau:
  Đường số 8 – KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.