• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  THƯ CHÚC TẾT NĂM 2024 CỦA CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC

  Ngày đăng: 06/02/2024

  Thân gửi Toàn thể Lãnh đạo và CBNV Công ty PHATECO!

  Xuân Giáp Thìn – 2024 đã đến, trong không khí rộn ràng của mùa xuân, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin chúc cho toàn thể CBCNV có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc