• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Thử phá hủy đánh giá quy trình hàn cho dự án Lọc hóa dầu Rapid

  Ngày đăng: 09/04/2019

  Trong tháng đầu tiên của quý II năm 2016, từ thành công của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Công ty PV Engineering đã tin tưởng và tiếp tục thử nghiệm 29 quy trình hàn cho Dự án Lọc dầu Rapid (Malaysia) dưới sự chứng kiến của SGS tại Phòng Thí nghiệm VILAS 404 của Công ty PHATECO.

   

   

  Mặc dù số lượng mẫu lớn và nhiều vật liệu khó thực hiện, nhưng với sự cố gắng hết mình, Phòng Thí nghiệm PHATECO đã hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, được khách hàng đánh giá cao. Hy vọng  trong năm 2016 và các năm tiếp theo với việc đầu tư trang thiết bị và văn phòng mới cũng như sự quan tâm của Ban lãnh đạo công ty, Phòng Thí nghiệm PHATECO sẽ ngày càng phát triển, có nhiều khách hàng và dự án hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch công ty đã giao.

   

  NGUYỄN BÁ MẠNH