• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Thực hiện NDT cho các hạng mục sửa chữa Nhiệt điện Nghi Sơn

  Ngày đăng: 08/04/2019

  Từ tháng 11/2014, PHATECO bắt đầu triển khai công việc NDT hạng mục sửa chữa thay thế ống Lò hơi số 1 – Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn tại Thanh Hóa. Nội dung công việc bao gồm: UT đo chiều dầy ống, kiểm tra VT trong quá trình fit up và sau hàn, kiểm tra PT, RT các mối hàn cho các ống phải thay thế.

   

   

  Theo kế hoạch, sau khi kết thúc công việc sửa chữa lò hơi số 1, nhà thầu JEL sẽ tiến hành sửa chữa lò hơi số 2.