• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Tình hình triển khai dự án Nhiệt điện Thái Bình 1

  Ngày đăng: 09/04/2019

  Dự án Nhiệt điện Thái Bình 1 đã được PHATECO triển khai từ tháng 3/2015 với hạng mục đóng cọc cho phần xây dựng của dự án. Đến nay phần việc NDT cho hạng mục này đã kết thúc.

   

  Sang đầu năm 2016, PHATECO tiếp tục dự án với nhiều hạng mục khác: Từ tháng 1/2016 đã thực hiện kiểm tra NDT (RT/UT) cho đường ống tuần hoàn tại Lilama18 và Lisemco 2. Từ tháng 3/2016 đã thực hiện kiểm tra UT/PT/MT/RT cho turbine và lò hơi. Tuy vậy, hiện nay khối lượng công việc chưa nhiều. Bên cạnh đó, PHATECO cũng đã và đang thực hiện kiểm tra chụp ảnh bức xạ (RT) cho công tác đánh giá thợ hàn, trung bình mỗi tuần một lần. Dự kiến từ ngày 22/3 sẽ bắt đầu triển khai RT cho vách lò hơi với khoảng 370 mối hàn. Theo kế hoạch, tháng 4/2016 khối lượng công việc sẽ tăng lên ở các hạng mục: lò hơi, turbine, ống tuần hoàn…

   

  Về công tác an toàn, do được sự giám sát bởi Marubeni và Jel nên yêu cầu về an toàn lao động tại công trường rất cao. Trong đó PHATECO nằm trong tầm kiểm soát của dự án còn chặt chẽ hơn nữa vì làm công việc bức xạ, một lĩnh vực đặc thù có yêu cầu rất cao về an toàn. Mặc dầu vậy, cho đến nay, PHATECO vẫn đang đảm bảo tốt các yêu cầu rất khắt khe này và đã được Nhà thầu chính Nhật Bản đánh giá cao.

   

  TRẦN DUY HƯNG