• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Triển khai dịch vụ NDT năm 2019 cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

  Ngày đăng: 04/12/2019

  Ngày 14/05/2019, Công trường Nghi Sơn bắt đầu triển khai hợp đồng của gói NDT Daily 2019 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn với nhiều phương pháp NDT (RT, UT, UTM, MT, PT, HT, FT, PAUT, RFT, IRIS,  Replica) và công việc phụ trợ cho NDT (bao gồm: lắp đặt, giàn giáo, làm sạch bề mặt và sơn). Sau 2 tháng làm việc tích cực đến nay đã đạt 50% tiến độ của cả năm 2019, dự kiến sẽ kết thúc khối lượng công việc trong tháng 10/2019.

  Song song với các hạng mục của Hợp đồng Daily nêu trên, cùng với sự tin tưởng của NSRP sau thành công của gói Welding inspection phase 1 từ năm 2016-2017, NSRP tiếp tục ký phụ lục hợp đồng giao cho Phateco thực hiện gói Welding inspection phase 2 với khối lượng công việc rất lớn so với lần trước, bao gồm các dịch vụ cung cấp như RT/ PAUT/ IMI/ LRUT và công việc phụ trợ cho NDT (bao gồm: lắp đặt, giàn giáo, làm sạch bề mặt và sơn). Sau một tháng triển khai đến nay đã đạt gần 20% tiến độ, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 10/2019.

  Để thực hiện đồng thời 2 gói thầu trên, Phòng KTCN đã huy động nhiều thiết bị NDT với hơn 40 cán bộ, nhân viên, KTV, đồng thời, thuê 02 thầu phụ thực hiện các công việc giàn giáo, bảo ôn, làm sạch và sơn với hơn 150 công nhân. Mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng tất cả anh em công trường đều cố gắng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã được Công ty tin tưởng và giao phó.

  TRẦN ĐỨC DUY