• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”

  Ngày đăng: 09/04/2019

  Để chung tay xây dựng đền tưởng niệm 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam đã hi sinh trong trận Gạc Ma (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và giúp lực lượng chấp pháp và ngư dân mua sắm, sửa chữa các tàu bị hư hại, các trang thiết bị máy móc, ngư cụ và những vật dụng cần thiết để yên tâm bám biển
  Thực hiện Công văn số 81/CĐCNT ngày 10/04/2014 và Công văn số 82/CĐTCT ngày 02/04/2014 về việc ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty; để chung tay xây dựng đền tưởng niệm 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam đã hi sinh trong trận Gạc Ma (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và giúp  lực lượng chấp pháp và ngư dân mua sắm, sửa chữa các tàu bị hư hại, các trang thiết bị máy móc, ngư cụ và những vật dụng cần thiết để yên tâm bám biển, hỗ trợ cha, mẹ, vợ, con và thân nhân của những người lính hi sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa (1974), Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã gửi 3.000.000đ (Ba triệu đồng) trích từ quỹ Công đoàn Phateco lên Công đoàn Tổng công ty ủng hộ tài chính để chia sẻ những mất mát, giảm bớt phần nào những khó khăn của các gia đình chiến sỹ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
  Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời ủng hộ về vật chất và động viên tinh thần cho các chiến sĩ, ngư dân trên biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa; thể hiện tình yêu, trách nhiệm với chủ quyền biển đảo Tổ quốc của cán bộ nhân viên Công ty.
  ĐẶNG THỊ NINH