• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  PHATECO trúng thầu Gói thầu Cung cấp Hóa chất cho NM Nhiệt điện Thái Bình

  Ngày đăng: 04/12/2019

  Tiếp theo thành công của hợp đồng cung cấp hóa chất cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình năm 2018, ngày 03/05/2019, PHATECO tiếp tục trúng thầu Gói thầu số HH04-2019: Cung cấp hóa chất năm 2019 cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình. Hợp đồng này trị giá gần 29 tỷ đồng được thực hiện trong vòng 01 năm.

  Trong gói thầu này, PHATECO đã hợp tác, liên danh với nhà thầu là Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Mội trường Vũ Hoàng, một nhà thầu uy tín trong lĩnh vực hóa chất tại Việt Nam.

  Khác với năm 2018, năm nay, PHATECO đã tham gia dự thầu với tư cách đứng đầu liên danh. Đây là một bước tiến trong sự phát triển của PHATECO ở lĩnh vực Thương mại, đồng thời, khẳng định uy tín của PHATECO đối với chủ đầu tư là Công ty Nhiệt điện Thái Bình.