• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Ký hợp đồng Cung cấp dịch vụ NDT cho Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2

  Ngày đăng: 04/12/2019

  Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (NS2) đã được khởi công xây dựng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn trị giá 2,79 tỉ đô được đầu tư theo hình thức Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao (BOT) với 2 tổ máy, công suất 1.330 MW do Nhà thầu chính là Công ty TNHH Doosan Việt Nam  xây dựng dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 7 năm 2022.

  NS2PC là một công ty Việt Nam do liên doanh chủ đầu tư Marubeni (Nhật Bản) và KEPCO (Hàn Quốc) lập ra để đầu tư và vận hành dự án BOT Nghi Son 2.

  Ngày 10/07/2019, PHATECO chính thức ký hợp đồng NDT dự án NĐ Nghi Sơn 2 với nhà thầu chính là Công ty TNHH Doosan Việt Nam. Hợp đồng bao gồm các hạng mục RT, UT, PT, MPI, HT, PAUT cho các đường ống chịu áp lực của nồi hơi, tuabin và các hạng khác như bồn bể, kết cấu của nhà máy. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 02 năm, bắt đầu từ ngày 10/07/2019.

  Thời điểm cao điểm của dự án vào khoảng từ tháng 10/2019 – tháng10/2020 với nhân sự lên tới 15-20 người.

  Ngoài ra, trong dự án này, PHATECO cũng đang hoàn thành kiểm tra hạng mục cọc nền móng cho nhà thầu FECON. Đồng thời, đang ký kết hợp đồng và tiến hành NDT các hạng mục phụ trợ khác cho các nhà thầu Lilama 18, Lilama 69-1….

                                                                                                              VŨ THỊ THU HIỀN