• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Họp tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019

  Ngày đăng: 07/12/2019

  Ngày 27/09/2019, BLĐ Công ty đã họp tổng kết Quý III/2019 đồng thời đưa ra những định hướng hoạt động và phát triển trong thời gian tới.

  Theo như tổng kết của Phòng Kinh doanh, số liệu sơ bộ tạm tính, 09 tháng đầu năm, về tổng thể, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

  1. Sản lượng: 211,9 tỷ đồng (đạt 144% so với KH 09 tháng, 95% so với KH cả năm 2019)
  2. Doanh thu: 192,7 tỷ đồng (đạt 133% so với KH 09 tháng, 88% so với KH cả năm 2019)

  Trong đó, hầu hết các Phòng ban đều đạt kế hoạch được giao, chỉ có Phòng CNH và Phòng Xây dựng chưa đạt kế hoạch.

  Cũng trong nộị dung cuộc họp, BLĐ cũng đã đặc biệt lưu ý và yêu cầu các Phòng ban tác nghiệp phải quan tâm, chú trọng đến Chất lượng dịch vụ. Các bộ phận phải đưa ra phương án phù hợp từ việc công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí huy động nhân sự… cũng như chọn lọc khách hàng, dự án tùy vào từng thời điểm thực tế… để đảm bảo tiêu chí tiên quyết của PHATECO là luôn đặt Chất lượng dịch vụ lên hàng đầu.

  Ngoài ra, BLĐ cũng xem xét một số phương án liên doanh, liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài để phát triển các dịch vụ có tiềm năng như:

  1. Đầu tư góp vốn cùng một số đối tác trong lĩnh vực dầu khí tại Vũng Tàu, thành lập Công ty để nhận và thực hiện các dự án liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu chứa tại Ghana (Tây Phi).
  2. Hợp tác với Công ty của Thái Lan để phát triển một số dịch vụ mới phục vụ NM Lọc dầu, Nhiệt điện, dầu khí… như: kiểm tra ăn mòn dưới gối đỡ, điểm tra cáu cặn trong đường ống…

  Với quan điểm: dừng lại có nghĩa là đi giật lùi, BLĐ PHATECO luôn có tầm nhìn xa, rộng để đưa ra những định hướng, chuyển đổi kịp thời sao cho PHATECO luôn phát triển một cách bền vững, đảm bảo công việc & thu nhập cho người lao động và hiệu quả SX-KD.

  VŨ THỊ THU HIỀN