• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Công ty Phateco phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

  Ngày đăng: 08/07/2024

  Hưởng ứng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và Hướng tới kỉ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, được sự tin tưởng của Sở lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam và sự nhất trí của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV công ty. Ngày 04/07/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Phateco đã gặp mặt và tặng quà, trao quyết định phụng dưỡng suốt đời cho 2 mẹ tại xã Đại Thắng là Mẹ Trương Thị Huỷ và Mẹ Hứa Thị Hà căn cứ theo quyết định số 248-24/QĐ và số 249-24/QĐ ban hành ngày 24/06/2024 của Công ty PHATECO. Đây là tấm lòng đền ơn đáp nghĩa nhỏ bé của những người con Hải Phòng sẻ chia tới các Mẹ, mong hai Mẹ luôn sống vui, sống khoẻ, mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo xây dựng quê hương giàu đẹp, phồn vinh.