• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Công ty Phateco tổ chức khóa học “Kỹ năng quản trị nhân sự”

  Ngày đăng: 01/07/2022

  Ngày 25 & 26/06/2022, Công ty Phateco đã hoàn thành khóa học “Kỹ năng quản trị nhân sự” dành cho cán bộ Quản lý, Lãnh đạo do Học viện đào tạo doanh nhân HPM do Giảng viên Phan Sơn – Chuyên gia tư vấn Quản trị đào tạo