• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Công ty Phateco tổ chức khóa học “Quản trị Marketing”

  Ngày đăng: 25/03/2023

  Ngày 04 & 05/03/2023, Công ty Phateco đã hoàn thành khóa học “Quản trị Tài chính” dành cho cán bộ Quản lý, Lãnh đạo do Giảng viên Thạc sỹ Đoàn Hữu Cảnh – Học viện đào tạo doanh nhân HPM đào tạo