• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Cung cấp và lắp đặt biến tần bơm nước biển hệ thống FGD cho nhiệt điện Vĩnh Tân 2

  Ngày đăng: 14/08/2023

  Công ty Phateco đã thực hiện thành công dự án “Cung cấp và lắp đặt biến tần bơm nước biển hệ thống FGD” cho nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

  Giai đoạn 1: từ ngày  27/07/2021 đến ngày  10/09/2021

  Giai đoạn 2: từ ngày 17/11/2022 đến ngày 31/12/2022