• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống quan trắc khí thải cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

  Ngày đăng: 14/08/2023

  Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống quan trắc khí thải cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh từ ngày 13/3/2023 đến ngày 31/07/2023