• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Dự án Nhiệt điện Vân Phong 1

  Ngày đăng: 09/11/2022

  Chủ đầu tư: Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản)
  Khách hàng: Lilama 18
  Địa điểm: xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
  Phạm vi công việc: NDT (RT, UT, MT, PT, HT, PAUT)