• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Đưa Phòng Thí Nghiệm và Xưởng Cơ Khí mới vào hoạt động

  Ngày đăng: 10/04/2019

  Bắt đầu từ tháng 7/2016, Phòng thí nghiệm & Xưởng gia công Cơ Khí mới của PHATECO đã chính thức được đưa vào hoạt động. Phòng thí nghiệm PHATECO được thành lập từ năm 2007, sau 09 năm xây dựng và phát triển, đến nay Phòng đã gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực đánh giá và thí nghiệm.

   

  Năm 2016 là năm đánh dấu sự phát triển toàn diện khi Phòng thị nghiệm được đầu tư trang bị một loạt máy móc, thiết bị mới và được chuyển về địa chỉ mới tại: Số 24 đường Dầu Lửa, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

   

   

  Cũng tại đây Công ty đã đồng thời đầu tư xây dựng Xưởng gia công Cơ Khí khang trang, sạch đẹp với đầy đủ các loại máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho việc thí nghiệm cơ kh,gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí chính xác. Ngoài việc gia công mẫu thử phục vụ Phòng Thí Nghiệm, Xưởng gia công Cơ Khí còn phát triển dịch vụ gia công các sản phẩm đặc thù theo đơn đặt hàng của các khách hàng bên ngoài.

   

   

  Trong thời gian sắp tới, với sự quyết tâm của ban lãnh đạo và tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại cũng như thiết lập hệ thống quản lý sản xuất. Phòng thí nghiệm và Xưởng gia công Cơ khí sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa.

   

  PV