• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Hoàn thành dự án giám sát giàn Đại Hùng 01 và phao calm

  Ngày đăng: 08/04/2019

  Sau 09 tháng triển khai thực hiện, ngày 28/4/2015, PHATECO đã hoàn thành dự án “Tư vấn quản lý & giám sát sửa chữa giàn khoan Đại Hùng 01 và phao calm” thuộc Công ty Điều hành Thăm dò và Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC). Dự án được thực hiện tại Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất (DQS), khu neo ngoài khơi Vũng Tàu và đã thành công tốt đẹp.
  Giàn khoan Đại Hùng 01 có chiều dài 108.2m, chiều rộng 67.36m, chiều dài boong chính 68.6m, mớn nước tối đa là 21.3 m, là trung tâm của mỏ Đại Hùng, là giàn quyết định sản lượng khai thác dầu khí của PVEP-POC.
  PVEP POC đã đánh giá cao năng lực của PHATECO, đồng thời, ghi nhận sự hỗ trợ và hợp tác của PHATECO trong việc phối hợp cùng nhà máy DQS và PVEP POC giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như các công tác liên quan đến hồ sơ chất lượng của dự án.
  Qua dự án này, một lần nữa PHATECO khẳng định kinh nghiệm và uy tín của mình trong lĩnh vực tư vấn quản lý & tư vấn giám sát cũng như trong lĩnh vực dầu khí quốc gia.
  VŨ THỊ THU HIỀN