• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Hoàn thành dự án khảo sát giàn Đại Hùng 02

  Ngày đăng: 08/04/2019

  Từ ngày 9/10 đến ngày 19/10, Công ty PHATECO tiến hành triển khai dự án “Khảo sát kết cấu hàng năm cho giàn Đại Hùng 02”. Phạm vi công việc của PHATECO là: đo chiều dày kết cấu sử dụng Rope Access; đo chiều dày sơn 04 chân đế của giàn; kiểm tra trực quan (visual testing) bình bồn áp lực, đường ống công nghệ kết hợp đo độ nghiêng.

   

   

  Đại Hùng 02 là giàn không người ở, có 4 chân. Trong điều kiện thi công khá khó khăn: biển động, sóng lớn và hàng ngày nhân sự phải di chuyển bằng tàu dịch vụ từ giàn Đại Hùng 01 sang để thực hiện công việc nhưng với kinh nghiệm sẵn có cùng sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao của các kỹ sư và kỹ thuật viên thực hiện dự án, công việc đã được hoàn thành trước tiến độ đề ra 2 ngày và đã được khách hàng PVEP-POC ghi nhận và đánh giá cao.

   

  Dưới đây là một số hình ảnh thực hiện dự án:

   

   

   

   

  PHẠM THỊ LAN – VŨ THỊ THU HIỀN