• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Lễ cắt tôn đóng mới phao neo cho tàu chứa dầu mỏ Đại Hùng – Lô 05.1a

  Ngày đăng: 20/06/2023

  Ngày 15/06/2023, đại diện chủ đầu tư Công ty Công ty TNHH Một thành viên Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước – PVEP-POC & Liên doanh nhà thầu PHATECO – ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG cùng tổ chức lễ cắt tôn dự án Đóng mới phao neo cho tàu chứa dầu mỏ Đại Hùng – Lô 05.1a với mong muốn vạn sự tốt đẹp, may mắn sẽ song hành trong suốt quá trình thực hiện dự án